Din träningsstudio online

Avtal

Genom att godkänna avtalet förbinder du dig till att följa programmen och att ta eget ansvar för din hälsa.

Det är viktigt för din egen skull att du svarar uppriktigt på hälsodeklarationen.

Om du under programmet upplever tveksamheter ansvarar du för att ta kontakt med Shape4life och även med läkare om så behövs.

Det är viktigt att du läser beskrivningarna, ser videofilmerna och bilderna på hur träningsövningarna skall utföras.

Shape4life ansvarar inte för skador du kan få under träning. All träning sker på eget ansvar och i de fall det behövs i samråd med läkare.

Blir du sjuk eller får feber under programmets gång skall du inte träna. Är du sjuk längre tid, behövs sjukintyg av läkare som gör att du får en ny omgång av ett program hos Shape4life.

Det gäller ingen ångerrätt vid köp av kostprogram och träningsprogram online - när du fått dina träningsprogram och kostprogram.

2 kap. 11 §

Ångerrätt gäller inte för avtal som

avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Vi på Shape4life önskar dig välkommen mot ett hälsosammare liv.